Green Wind.

Bolaget drivs av Emelie Johansson som har en högskoleingenjörsexamen i teknisk miljövetenskap (miljöingenjör) från Högskolan i Halmstad.

Vindkraftsbranschen är fantastiskt spännande och befinner sig i en utvecklingsfas. Varje projekt är unikt och medför olika utmaningar som ska lösas efter bästa förmåga. Vi har 15 års erfarenhet av vindkraftsbranschen på konsultbasis i både onshore- och offshoreprojekt. Vår specialistkunskap är tillståndsprövningen av vindkraftsprojekt och vi projektleder gärna ert projekt i tillståndsfasen.