Våra tjänster.

Vi hjälper er med miljö- och tillståndsrelaterade delar i ert vindkraftsprojekt.  Nedan visar vi ett urval:

 • Projektledning
 • Due Diligens
 • Samrådsprocess inkl. remissutskick
 • Möte politiker (vetofrågan)
 • Ansökningshandlingar/ändringsansökningshandlingar
 • MKB
 • Upphandling externa konsulter för utredningar inför MKB
 • Anmälningshandlingar
 • Bygglovshandlingar
 • Anmälan av vattenverksamhet
 • Dispensansökan allmänna biotopskyddet
 • 12 kap 6 § samråd
 • KML prövning
 • Samråd med TM (tillsynsmyndigheten) inför byggnation
 • Kontrollprogram
 • Egenkontrollprogram
 • Tillståndshandlingar för vindmätningsmast (bygglov och samråd enligt 12 kap 6 § MB)
 • Anmälan enligt PBF
 • Förstudie

Utredningar inför MKB samt beräkningar för ljud, skugga, synbarhetsanalys och produktion, samt visualiseringar genomförs med hjälp av samarbetspartners.