Pågående uppdrag.

Pågående uppdrag

Green Wind arbetar för tillfället med bland annat följande projekt:

 • Samrådsprocessen samt MKB skrivning för Vattenfall Vindkrafts havsbaserad projekt Stora Middelgrund.
 • Projektleder Rabbalshede Krafts projekt Årjäng NV2 inför byggnationsstart.
 • Tillståndsprövning av Kraftös projekt Lyckås.

 

 • Namn
 • Typ
 • Uppdaterad
 • Hämta
 • Ladda ner

Referensuppdrag

Urval av några referensprojekt som vi arbetat med under tidigare anställningar.

 • Skottarevet/Kattegatt Offshore, havsbaserat projekt i Falkenbergs kommun. Projektet ägs av Favonius. Drivit samrådsprocessen samt upprättat tillståndsansökan samt MKB. Medverkat vid förhandlingar i MMD och MMÖD. Projektledare för tillståndsfasen för Kattegatt Offshore. Tillstånd erhölls och vann laga kraft i mars 2016. Arbetar med kontrollprogrammets “before” fas.
 • Årjäng NV2 i Årjängs kommun. Projektet ägs av Rabbalshede Kraft. Ansvarat för ändringsansökan samt MKB. Projektet vann laga kraft i januari 2019.
 • Grevekulla  i Ydre kommun. Projektet ägs av European Energy. Ansvarat för samrådsprocessen, ändringsansökan, MKB, tillståndshandlingar för vindmätningsmast. Medverkat i möte med politiker. MPD beviljade tillstånd i november 2018. Ligger hos MMD för överprövning.
 • Zinkgruvan i Askersund och Motala kommun. Projektet ägs av European Energy. Ansvarat för kontrollprogram för byggnationsfasen, kontrollprogram för fåglar och fladdermöss, samråd med TM inför byggnation, anmälan PBF mm.
 • Sörby i Ljusdal och Bollnäs kommun. Framtagning av egenkontrollprogram på uppdrag åt WPO.

 

 • Namn
 • Typ
 • Uppdaterad
 • Hämta
 • Ladda ner